W 2017 roku rozpoczęliśmy współprace z  Opolskimi Wodociągami przy tworzeniu animacji oraz wizualizacji 3D projektu modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej.

Firma Erynek3D wygrała przetarg na opracowanie materiałów graficznych oraz wykonanie filmu i zdjęć dronem obejmujących obiekty spółki właśnie dla tego projektu.

Pracę rozpoczęliśmy od omówienia wszelkich szczegółów inwestycji oraz opracowania scenariusza. Po skompletowaniu potrzebnych materiałów włącznie ze zdjęciami z drona przystąpiliśmy do wykonywania pierwszych wizualizacji.

Gdy wstępne szkice były już gotowe, zostały przesłane do naszego klienta w celu ich zaaprobowania, bądź przekazania uwag poprawkowych. W kolejnym etapie naszej pracy przeszliśmy do realizacji filmu, który stworzony został na podstawie już powstałych wizualizacji, zdjęć oraz ujęć z drona. Zostały dodane odpowiednie napisy, logo czy też muzyka. Przed przekazaniem projektu do procesu renderowania całość została wysłana do klienta w celu ostatecznej akceptacji.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017 -2022.