Przestrzenne wizualizacje 3D: Oczyszczalnia

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu, wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej to inwestycja, której realizacja przewidziana została na lata 2017-2022. Nasza firma wygrała przetarg na opracowanie materiałów graficznych.