Linia kolejowa nr 8

OPIS PROJEKTU

Linia kolejowa nr 8, jest częścią kompleksowej transeuropejskiej sieci transportowej.

Erynek3D po raz kolejny wykonał wizualizacje kolejowe 3D dla PKP. Tym razem materiały promocyjne dotyczyły modernizacji oraz budowy drugiego toru na odcinku Warka–Radom, przebudowy mostu  budowę lub przebudowę wiaduktów kolejowych i drogowych oraz dwóch przejść podziemnych.

Dzięki modernizacji linia kolejowa nr 8 będzie spełniać wymogi technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie infrastruktury, zasilania, sterowania ruchem kolejowym i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

  • Zakres:
  • Data: