Wizualizacja i animacja trasy kolejowej Katowice Szopienice

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na stworzeniu animacji oraz wizualizacji trasy kolejowej Katowice-Szopienice dla Polskich Linii Kolejowych.

Na wizualizacjach został pokazany wiadukt z różnych stron, a także nastawnia. 

Przedstawienie graficzne pozwala na lepsze zrozumienie i wizualizację samej trasy, jak również elementów infrastruktury.

  • Data: 2022
  • Miejsce:: Katowice
  • Typ: Animacja 3D