Rondo w Knurowie

OPIS PROJEKTU

Jednym ze zleceń otrzymanych przez Erynek3D było wykonanie wizualizacji przestrzennej 3D przekształcenia klasycznego skrzyżowania w rejonie skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów w Knurowie, w rondo.  Wizualizacja drogowa 3D wykonana została na bazie zdjęć kompozytowych.

Celem modernizacji było usprawnienie ruchu i wzrost bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w newralgicznej części miasta.

W ramach prac inwestycyjnych przebudowywane zostały istniejące już chodniki, schody i zjazdy oraz unowocześniono parking dla samochodów osobowych, zlokalizowany w rejonie skrzyżowania.

  • Zakres:
  • Data: