Rynek i Targowisko w Kazimierzy Wielkiej

OPIS PROJEKTU

Erynek3D, jako studio grafiki 3D ma spore doświadczenie w tworzeniu wizualizacji przestrzennych. Kolejnym z naszych zleceń były kompozytowe wizualizacje 3D modernizacji targowiska, rynku miejskiego oraz rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej  w Kazimierzy Wielkiej wykonywane w ramach projektu rewitalizacji miasta.

Inwestycja modernizacji targowiska wykonana w 2019r. warta jest blisko 4,5 miliona złotych. Projekt dotyczył przebudowy terenu wykorzystywanego jako Targ Miejski w Kazimierzy Wielkiej. Istniejący na terenie inwestycji budynek został rozbudowany i zaadaptowany jako budynek administracyjny z toaletą, zainstalowano nowoczesny system odprowadzania wód, zmieniono nawierzchnię na kostkę brukową.  W miejscu starych wiat wykonano nowe, o konstrukcji stalowej, z wydzielonymi stoiskami handlowymi. Teren został również wzbogacony o obiekty małej architektury, niezbędny układ komunikacyjny, parking, ogrodzony oraz oświetlony nowoczesnymi lampami ledowym.

Na terenie modernizowanej szkoły podstawowej powstały nowe nawierzchnie komunikacyjne, plac zabaw, miejsce na strefę gier  i zabaw oraz nowe elementy małej architektury.

Prace rewitalizacyjne na rynku w Kazimierzy Wielkiej dotyczyły wykonania nowej komunikacji z kostki granitowej, fontanny posadzkowej, szlabanu, parkomatu, przystanku autobusowego z wiatą przystankową, miejsc parkingowych, zatoki postojowej dla busów oraz szaletu miejskiego z płyt warstwowych. Przewidziano również miejsce na scenę przenośną gdzie będą organizowane imprezy okolicznościowe.

Wszystkie materiały graficzne dotyczące planowanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Kazimierzy Wielkiej zostały opracowane na zlecenie Armax Sp. z o.o. Firmy specjalizującej się w kompleksowym projektowaniu obiektów kubaturowych , liniowych , inżynierskich oraz dokumentacji infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

  • Zakres:
  • Data: 2018