Wizualizacja 3D biurowca PSE w Radomiu

OPIS PROJEKTU

W 2019r. na zlecenie Biuro Architekt Kaczmarczyk S.C przygotowaliśmy architektoniczną wizualizację 3D projektu do konkursu zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) pn.„Opracowanie koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku biurowo-administracyjnego z urządzeniami infrastruktury technicznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne w Radomiu”. Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pod względem technologicznym, architektonicznym oraz użytkowym wielobranżowej koncepcji nowego budynku.

W ramach otrzymanego zlecenia przygotowaliśmy wizualizacje 3D obejmujące wizualizacje architektoniczne. W ich skład wchodziły: wizualizacje elewacji, wizualizacje wnętrz oraz wizualizacje terenu z uwzględnieniem jego zagospodarowania.

  • Zakres: Wizualizacje zewnętrzne, wizualizacje wnętrz, animacje 3D
  • Data: 2019