Wizualizacja 3D Instytutu Pileckiego w Warszawie

OPIS PROJEKTU

W 2020 r. na zlecenie Biuro Architekt Kaczmarczyk S.C przygotowaliśmy konkursową wizualizację architektoniczną 3D projektu rozbudowy i przebudowy budynku biurowo-usługowego na nową siedzibę Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego przy ul. Siennej 82 w Warszawie.

Projekt miał za zadanie uwzględnić charakter miejsca, w którym budynek jest zlokalizowany oraz jego przyszłą funkcję.

Celem inwestycji było stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia nowoczesnych badań naukowych i archiwalnych, kształtowanie pamięci zbiorowej o polskim doświadczeniu II wojny światowe oraz szeroko rozumianej działalności kulturalnej.

W skład przygotowanych przez Erynek3D materiałów wizualizacji 3D budynku wchodziły zarówno wizualizacje wnętrz, jak i wizualizacje  elewacji nawiązującej do historycznej zabudowy miasta Warszawy.

  • Zakres: wizualizacje zewnętrzne, wizualizacje wnętrz
  • Data: 2020