Wizualizacja łóżka

OPIS PROJEKTU

Wizualizacje przedstawiają łóżko z dwoma różnymi zagłówkami. Każdy wariant łózka został przedstawiony w dwóch aranżacjach.