Wizualizacja 3D podestu rozładunkowego w scenie produktowej oraz w aranżacji

OPIS PROJEKTU

Wizualizacja przedstawia podest rozładunkowy.
Został przedstawiony w aranżacji budynku, a także w scenie produktowej.