Wizualizacja Oczyszczalni Ścieków

OPIS PROJEKTU

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu, wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej to inwestycja, której realizacja przewidziana została na lata 2017-2022.

Zastosowanie technologii 3D do stworzenia wizualizacji przestrzennej różnego rodzaju inwestycji jest obecnie bardzo popularne. Zarówno urzędy miast i województw, jak i duże spółki korzystają z tej metody. Tworzenie grafik trójwymiarowych przedstawiających długoterminowe inwestycje, takie jak oczyszczalnie, umożliwia zaprezentowanie ludziom koncepcji projektu jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

  • Data: 2017
  • Miejsce: Opole
  • Typ: Wizualizacje kompozytowe