Wizualizacja zawiasu

OPIS PROJEKTU

Wizualizacja zawiasu.