Wizualizacje 3D grzejnika

OPIS PROJEKTU

Wizualizacje przedstawiają grzejnik z różnych perspektyw.