Przedstawianie produktów za pomocą technologii 3D, stało się bardzo popularne w ostatnich latach. Specjaliści do spraw marketingu w firmach, które pełnią rolę producentów artykułów konkretnego rodzaju, mają coraz większą świadomość niezawodności promocji swojego towaru, przy użyciu trójwymiarowych grafik.

Wizualizacje i animacje 3D w branży automotive są coraz częściej spotykane. Precyzyjne ukazanie mechanizmu działania oraz szczegółów danego produktu, to jedne z najbardziej zachęcających możliwości techniki 3D.