Wizualizacje i animacje 3D

NASZE USŁUGI

Wizualizacje drogowe 3D

Prezentacja planowanych prac drogowych odbywających się na danym odcinku trasy przedstawiona w formie trójwymiarowej grafiki. Istotny materiał podczas składania projektów do GDDKiA oraz prowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zakładanych przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury drogowej.

Wizualizacje kolejowe 3D

Pozwalają na pełniejsze zrozumienie struktury przestrzennej i maksymalne wykorzystanie potencjału danego terenu podczas tworzenia i realizacji projektów kolejowych. Prezentują koncepcję przebiegu budowanej lub modernizowanej linii oraz charakterystyczne obiekty infrastruktury kolejowej na danej trasie.

Wizualizacje tramwajowe 3D

Materiały niezbędne podczas budowy oraz modernizacji linii tramwajowych wraz z instalacjami niezbędnej infrastruktury technicznej. Pozwalają na ocenę możliwości istniejących lub planowanych założeń funkcjonalnych inwestycji z możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych oraz integracją z kontekstem urbanistycznym, a także na wprowadzenie ewentualnych poprawek w fazie koncepcji.

Animacje przestrzenne 3D

Materiał umożliwiający prezentację zakładanych rozwiązań w formie filmu wygenerowanego w trójwymiarowym środowisku cyfrowy. Dzięki dynamicznej formie umożliwia przekazanie dużej ilości informacji krótkim czasie.

Virtual Reality

Wirtualna rzeczywistość – inaczej sferyczne wizualizacje 3D, których celem jest przedstawienie inwestycji w sposób przestrzenny. Głównie wyświetlane przez okulary 3D.

Rewitalizacje terenu 3D

Graficznie zaprezentowana koncepcja zagospodarowania i ożywienia miejsc, które utraciły swoją pierwotną funkcję. Tworzenie przestrzeni o wysokiej jakości oraz zróżnicowanej funkcji zabudowy, dostosowanej do potrzeb mieszkańców stanowi podstawę koncepcji urbanistycznej.

Nasze realizacje

DLACZEGO MY?

Doświadczenie

Liczne realizacje jakie wykonaliśmy na rynku Polskim od 2009 roku, zbudowały naszą pozycję eksperta w sprawach grafiki 3D. Dzięki dużemu doświadczonemu zespołowi grafików jesteśmy w stanie wykonać najbardziej wymagające zlecenia. Zatrudnieni przez nas graficy 3D, to z wykształcenia: programiści, plastycy, architekci, którzy dzięki swoim specjalizacjom są w stanie rzetelnie i fachowo wykonać zlecenie.

Jakość

Jakość naszych prac charakteryzuje relatywność czasu i ceny.
Realizacje  mają na celu jak najlepsze zaprezentowanie i sprzedanie obiektu, dlatego skupiamy się na dobraniu jakości i zakresu materiałów marketingowych adekwatnie do wielkości inwestycji.

Technologia

Pracujemy na potężnych stacjach roboczych wyposażonych w legalne oprogramowanie.
Posiadamy własne centrum renderingu o mocy obliczeniowej 250 rdzeni.
Sami szkolimy personel 3D według własnych autorskich standardów.
Wspieramy się kamerami, skanerami i różnymi innymi gadżetami 3D.

Wsparcie

Wspieramy swoich Klientów podczas realizacji budowy jak i po zakończeniu inwestycji.
Oferujemy wsparcie merytoryczne i sprzętowe.
Wsparcie merytoryczne to głównie doradztwo marketingowe, propozycje koncepcji, a także wsparcie targowe.
Wsparcie sprzętowe to między innymi kamery 3D, okulary 3D, prezentery targowe.

Galeria

NASZA OFERTA