WIZUALIZACJE Drogowe

Zwiększająca się z roku na rok ilość samochodów zaczyna wymykać się spod kontroli.

Chcąc sprostać wymaganiom narzucanym przez postęp cywilizacyjny, dynamiczną ekspansję przestrzenną oraz poprawić jakość życia mieszkańców, kładzie się nacisk na rozwój wysokiej jakości infrastruktury drogowej. Efektem tych działań jest wzrost bezpieczeństwa społeczności, ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza w trosce o środowisko oraz lepsze wykorzystanie czasu ludzi, którzy zamiast stać w korkach mogą efektywniej go wykorzystać.

Dzięki zastosowaniu wizualizacji 3D uczestnicy ruchu drogowego mogą zapoznać się z efektem prac projektowych przedstawionych w formie trójwymiarowej grafiki. Choć do przygotowania projektu, a tym bardziej do zakończenia prac, jeszcze daleka droga, wiadomo jest, jak będzie przebiegać trasa po ostatecznym ukończeniu inwestycji, co zostanie zmienione, zmodernizowane i czego można oczekiwać.

GALERIA

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji zlecenia uzależniony jest od zakresu inwestycji oraz materiałów wyjściowych przekazanych od Klienta. Standardowy czas dla mniejszych inwestycji drogowych to od 20 do 25 dni roboczych, dla dużych – to około 40 dni roboczych.

ZAGADNIENIA

Wizualizacje drogowe 3D to rozwiązanie stosowane m.in. podczas ogłaszania przetargu na zagospodarowanie danej przestrzeni i prezentacje odcinków przy składaniu projektów do GDDKiA w celu spełnienia wszystkich wymogów tej instytucji.

Dla generalnych wykonawców, inwestorów oraz projektantów wizualizacje drogowe 3D, to także sposób na wprowadzanie odpowiednich zmian, zanim dojdzie do podjęcia ostatecznej decyzji o budowie lub przebudowie konkretnego odcinka.

Istotnym założeniem przy projekcie jest uwzględnienie zieleni w pasie drogowym mając na uwadze jej rolę oraz pozytywny wpływ na środowisko, głównie jako środek jego ochrony przed hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza i gleb.

Otoczenie natury jest więc niezwykle istotne w tego typu wizualizacjach 3D.

Ponadto, Zarządy Dróg Miejskich oraz Zarządy Dróg Wiejskich prowadzą konsultacje społeczne w sprawach dotyczących planowanych inwestycji i remontów, a także innych przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury drogowej. W sytuacjach, gdy mieszkańcy okolicy lub lokalne władze podchodzą sceptycznie do planowych inicjatyw, przedstawienie wizualizacji 3D może okazać się skutecznym argumentem.

Dzięki zastosowaniu ujęć z drona pozwalających na zaprezentowanie dużego obszaru jesteśmy w stanie pokazać, co ma powstać i jak będzie się prezentować na tle zarówno najbliższego otoczenia, jak i miejskiej lub wiejskiej architektury, mimo że projekt jest na etapie planowania i/lub realizacji. Dopiero dzięki wykonaniu tak profesjonalnej wizualizacji 3D inwestorzy zyskują swobodną ocenę trafności danego przedsięwzięcia oraz tego, czy spełnia on warunki do zastosowania go w określonej przestrzeni.