Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu, wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej to inwestycja, której realizacja przewidziana została na lata 2017-2022. Nasza firma wygrała przetarg na opracowanie materiałów graficznych. Wykonane zostały wizualizacje, zdjęcia oraz ujęcia z drona, a na ich podstawie powstała animacja 3D, która przedstawia całe przedsięwzięcie.

Projekty wizualizacji przestrzennej różnego rodzaju inwestycji wykonane za pomocą techniki 3D są niezwykle popularne. Korzystają z nich urzędy miast oraz województw, a także duże spółki.

 Stworzenie grafiki trójwymiarowej przedstawiającej oczyszczalnie, której realizacja została przewidziana na długie lata, pozwala pokazać ludziom zamysł inwestycji, na długo przed zakończeniem jej budowy.