Animacja linii kolejowej LK35

OPIS PROJEKTU

Animacja przedstawia projekt modernizacji linii kolejowej LK35. Zostały w niej zawarte ujęcia z drona, które pokazują obecny stan obiektów oraz wizualizacje, pokazujące ich planowaną zmianę. Dodatkowo wyszczególniono w niej zakres prac i ogólne informacje na temat modernizacji trasy.

  • Data: 2020
  • Miejsce: Ostrołęka
  • Typ: Animacja 3D