WIZUALIZACJE TRAMWAJOWE

W trosce o stan środowiska przyrodniczego w ostatnich latach nastąpił rozkwit popularności środków transportu opartych o napęd elektryczny. Polityka transportowa Polski zakłada wspieranie rozwoju transportu tramwajowego, jako tańszego w eksploatacji, bardziej ekologicznego poprzez swoją nieemisyjność na obszarach zurbanizowanych i cichego. Wynikająca z tego rozbudowa i modernizacja sieci tramwajowych oraz zakup nowego taboru, a także wprowadzanie nowych technologii w zakresie infrastruktury postępują z roku na rok.

Wizualizacje 3D są powszechnie stosowane jeszcze zanim poprowadzone zostaną pierwsze prace związane z powstaniem lub modernizacją linii tramwajowej. Stanowią podstawę m.in. podczas ogłaszania przetargu na zagospodarowanie danej przestrzeni miejskiej będąc integralną częścią projektu. Mają także duże znacznie w sytuacji, gdy chcemy zachęcić do projektu prywatnych inwestorów, a także przekonać opinię publiczną do planowanych zmian.

Dobra wizualizacja w pełni pokazuje możliwości planowanej inwestycji, ocenę jej trafności i ewentualne wprowadzenie w fazie koncepcji. To także nieodzowna forma promocji i reklamy.

Należy również pamiętać, że modernizacja oraz tworzenie nowych linii tramwajowych wraz z  instalacjami niezbędnej infrastruktury technicznej bardzo często powiązane jest także z remontami sieci drogowej na wskazanym szlaku komunikacyjnym.  Zastosowanie wizualizacji tramwajowych pozwala uniknąć kosztownych błędów, które zazwyczaj opierają się na dodatkowych nakładach finansowych, wielu godzinach pracy.

GALERIA

CZAS REALIZACJI

Ze względu na wielkość i złożoność projektów kolejowych, czas realizacji zlecenia jest niezwykle trudny do oszacowania i w pełni uzależniony od zakresu inwestycji.

ZAGADNIENIA

Wizualizacje tramwajowe są szczególnie ważne, gdy niezbędne jest dopasowanie planowanej inwestycji do przestrzeni miejskiej wymagającej zachowania odpowiedniej estetyki oraz wpisania w okoliczną zabudowę będącą pod ochroną konserwatorską. W procesie modernizacji i budowy nowych linii tramwajowych niezwykle istotne jest dostosowanie istniejących lub planowanych założeń funkcjonalnych, z możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych oraz integracją z kontekstem urbanistycznym.

W takiej sytuacji wizualizacja 3D będzie pomocnym narzędziem pozwalającym podjąć dobrą decyzję i skonfrontować wyobrażania z rzeczywistością, co pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu i ostatecznej formy planowanego przedsięwzięcia. Dzięki temu możliwe jest stworzenie atrakcyjnej kompozycji pod względem wizualnym oraz udanej przestrzeni o znaczeniu praktycznym.

Nowe trasy  tramwajowe powinny wyznaczać najwyższe standardy wpisując się w najnowsze europejskie trendy obowiązujące przy projektowaniu śródmiejskiej przestrzeni.

Odpowiednie zaprojektowanie jezdni i przystanków oraz systemu sygnalizacji świetlnej, zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Wizualizacja 3D umożliwia pełniejsze zrozumienie struktury przestrzennej i maksymalne wykorzystanie potencjału danego obszaru, przedstawienie przyszłego wyglądu ulic, obecności miejsc parkingowych, chodników, pasów zieleni itp. Im wcześniej będzie można zapoznać się z tego rodzaju graficznym przedstawieniem, tym łatwiej będzie wprowadzić ewentualne zmiany w projekcie.

Warto pamiętać, że odpowiednio zagospodarowane tereny miejskie, to wizytówka danego miasta, dlatego też, tego typu wizualizacji korzystają przede wszystkim władze miast, miejscy architekci oraz deweloperzy.

W celu nadania bardziej realistycznego i wiarygodnego wyglądu wizualizacji przestrzeni miejskiej wprowadza się elementy z życia codziennego takie jak, samochody, drzewa, a nawet modele osób przechadzających się po chodnikach, dzięki czemu można w pełni zaobserwować, jak wyglądać będą dane ulice czy obszary, gdy zostaną oddane do użytku.

Zastosowanie ujęć z drona umożliwia zobaczenie danej konstrukcji z lotu ptaka, co pozwala inwestorom na ocenę, czy dane rozwiązanie jest zgodne z zakładanymi przez nich założeniami.

Głównym założeniem planowanych inwestycji jest usprawnienie płynności ruchu tramwajowego, wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników, zapewnienie łatwego dostępu do sieci dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Skutkuje to bardziej entuzjastycznym nastawienie mieszkańców miast do korzystania z transportu publicznego, co przekłada się na zmniejszenie liczby samochodów na miejskich drogach. Ma to znaczący wpływ na czystość powietrza w mieście i  jego okolicy, a także na ogólny stan środowiska.

Takie zaprezentowanie projektu szerszej publiczności świadczy o profesjonalizmie i jest doskonałym argumentem chociażby w rozmowach z klientami czy urzędnikami.