WIZUALIZACJE KOLEJOWE

Wizualizacje 3D mają istotne znaczenie podczas planowania, opracowywania i realizowania projektów kolejowych.

Aktualnie w wielu regionach są zaplanowane budowy nowych linii kolejowych oraz modernizacje tych już istniejących. Wynika to z przyjętej strategii rozwoju infrastruktury transportu kolejowego. Wizualizacje 3D umożliwiają lepsze zrozumienie struktury przestrzennej oraz maksymalne wykorzystanie potencjału danego terenu.

Realizowane projekty muszą spełniać standardy Unii Europejskiej.

Celem budowy oraz modernizacji linii kolejowych jest poprawa płynności połączeń między ważnymi, krajowymi ośrodkami gospodarczymi i największymi aglomeracjami, wzrost komfortu oraz bezpieczeństwa pasażerów, jak i wzrost dostępności kolei na wielu obszarach, które dotychczas nie były objęte infrastrukturą kolejową.

GALERIA

CZAS REALIZACJI

Ze względu na wielkość i złożoność projektów kolejowych, czas realizacji zlecenia jest niezwykle trudny do oszacowania i w pełni uzależniony od zakresu inwestycji.

ZAGADNIENIA

Materiały publikowane przez inwestora w postaci wizualizacji 3D mają za zadanie zaprezentować koncepcję przebiegu trasy, charakterystyczne obiekty linii kolejowej oraz system informacji pasażerskiej.

Dopełnienie celu głównego stanowią cele szczegółowe, które obejmują wzmocnienie efektywności transportu kolejowego, zwiększenie bezpieczeństwa jego funkcjonowania oraz poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych. Efektem podejmowanych działań będą także skrócenie czasów przejazdów, podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego, komfortu podróży oraz likwidacja barier utrudniających przewóz ładunków

W ostatnich latach odbywają się także liczne remonty, przebudowy i modernizacje dworców kolejowych. Realizacja tak dużego projektu byłaby bardzo trudna bez zastosowania trójwymiarowej technologii w formie wizualizacji 3D. Daje ona możliwość przedwczesnego sprawdzenia trafności zakładanych koncepcji, wypróbowania alternatywnych rozwiązań projektowych, czy estetycznych jeszcze przed rozpoczęciem prac. Ponadto umożliwia zweryfikowanie, czy spełnione zostają narzucone wymagania pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym oraz jak nowoczesne elementy będą prezentowały się w połączeniu z historycznym budynkiem dworcowym, bądź otaczająca go zabudową. Należy pamiętać, że dworzec kolejowy to budynek, który jest zwykle jako jeden z pierwszych widziany przez odwiedzających turystów. Pełni on więc funkcję reprezentacyjną i jest wizytówką danego miasta.

Biorąc pod uwagę ogrom oraz kompleksowość wykonywanych prac, nie każda firma graficzna podejmuje się tak odpowiedzialnego zadania jakim jest tworzenie materiałów 3D dla branży kolejowej. Wymaga to nie tylko wieloetapowej pracy, wiedzy i doświadczenia całego sztabu ludzi znających się na swoim fachu, ale także znajomości przepisów prawnych i odpowiednio mocnego sprzętu komputerowego. 

W celu właściwego zaprezentowania ogromu tak złożonych inwestycji do tworzenia materiałów promocyjno-informacyjnych stosuje się ujęcia z drona oraz urządzenia o bardzo dużej mocy obliczeniowej umożliwiające wyrenderowanie całości materiałów w stosunkowo krótkim czasie.

Dodatkową opcją, na którą bardzo często decydują się Klienci jest wykonanie dynamicznej animacji kolejowej 3D, poprzez którą, odbiorcy jeszcze lepiej poczują klimat, atmosferę i wyobrażenie o przedsięwzięciu.