Wiadukt w Mikołowie

OPIS PROJEKTU

Projekt przedstawia przebudowę wiaduktu kolejowego przy dworcu PKP oraz modernizację układu drogowego pod i w okolicy wiaduktu. Jest to IV i ostatni etap wieloletniego projektu budowy centrum przesiadkowego w Mikołowie.

Dzięki inwestycji istniejący wiadukt o szerokości 9m zostanie rozebrany, a w jego miejsce pojawi się nowy – ponad 3 razy szerszy (28m). 

 
  • Data: 2020