Wizualizacja masterplanu oświetlenia w Pabianicach

OPIS PROJEKTU

Wizualizacje 3D, które zostały wykonane na potrzeby tego projektu, przedstawiają nocne ujęcia centrum Pabianic.

Inwestycja, na potrzeby której zostały wykonane wizualizacje, obejmuje przebudowę linii tramwajowej łączącej Pabianice z Łodzią, w tym kompleksową przebudowę całego pasa drogowego ulic Zamkowej, Stary Rynek i Warszawskiej na odcinku od  Łaskiej do Nawrockiego.

Na przedstawionych grafikach widać jaka będzie wyglądała organizacja ruchu na głównej ulicy miasta.

  • Data: 2021
  • Miejsce: Pabianice
  • Typ: Wizualizacje kompozytowe