Zbiornik wodny Andrzejówka Chmielnik

OPIS PROJEKTU

Projekt dotyczył utworzenia miejsca biernego i czynnego spędzania wolnego czasu wokół zbiornika wodnego Andrzejówka w Chmielniku. Przewidziano liczne elementy rekreacyjne w pobliżu kąpieliska. Wokół zbiornika zaprojektowano pomosty pływające i stałe oraz ścieżkę edukacyjną w  postaci tablic interaktywnych w celu przybliżenia różnorodności biologicznej otaczającego terenu. Inwestycja polegała również na budowie budynku sanitarno- gospodarczego obsługującego kąpielisko oraz liczne elementy małej architektury m.in.: zadaszoną wiatę łukową jako miejsce do odpoczynku, plac zabaw jako naśladownictwo zwierząt, leżaki betonowe nieopodal plaży, winobluszcz, podziemny tunel dla dzieci oraz siłownię zewnętrzną. Przewidziano również miejsca do grilowania. Całość połączona ciągami komunikacyjnymi. Teren wzbogacono również o nasadzenia roślinności wysokiej i niskiej.

  • Zakres:
  • Data: